Προκήρυξη κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

03-11-23 eperan 0 comment

3/11/2023

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΗΤΣΚΗ 2019-2020 ΜΕ ΑΔΑ