Πρόγραμμα Erasmus+ | Προκήρυξη Θέσεων για Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

14-11-23 eperan 0 comment

Προκήρυξη για Μετακίνηση Φοιτητών και προσφάτως αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση σε χώρες εκτός ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA 131 | Διεθνής Διάσταση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 14.11.2023 — 15.12.2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2023-2024_ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑ131

Letter of Acceptance_KA 131_Διεθνής Διάσταση

2022 08 12 Πίνακας προκήρυξη για ΕΥ 2023-2024