Προπτ, Ανακοίνωση για την αναβολή των μαθημάτων 10/1/24 μεταξύ 12:00 και 14:00

09-01-24 web.xrh 0 comment

Πειραιάς, 8 Ιανουαρίου 2024

A N A K O I N Ω Σ H

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν από 12:00 έως 14:00 λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.

Από την Πρυτανεία