ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

31-01-24 eperan 0 comment

31/1/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σε σχέση με την εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό εν ισχύ και ότι γνωρίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά εισόδου σε αυτόν (credentials). Εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια δεν διαθέτει ιδρυματικό λογαριασμό παρακαλείται να τον δημιουργήσει άμεσα μέσω του https://uregister.unipi.gr/. Εάν έχει γίνει ήδη η δημιουργία του ιδρυματικού λογαριασμού, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά η διαδικασία μέσω του uregister.unipi.gr.

Εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια έχει ξεχάσει τον κωδικό εισόδου στον ιδρυματικό λογαριασμό, παρακαλούμε να πραγματοποιήσει εγκαίρως ανάκτηση μέσω του https://mypassword.unipi.gr/.

  1. Η εξέταση όλων των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, εξ αποστάσεως και γραπτώς με τη χρήση του συστήματος https://eclass.unipi.gr/.
  2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η εγγραφή των φοιτητών/φοιτητριών στο eclass του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, το αργότερο μέχρι και τις 18.00 της ημερολογιακής ημέρας που προηγείται της κάθε εξέτασης (π.χ., εάν το μάθημα εξετάζεται την Τετάρτη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν εγγραφεί ή έχουν κάνει αίτημα εγγραφής στο eclass του μαθήματος μέχρι και τις 18.00 της Τρίτης). Η εγγραφή στο eclass.unipi.gr πραγματοποιείται μέσω της επιλογής «Εγγραφή» -> Φοιτητή -> Είσοδος με ιδρυματικό λογαριασμό.
  3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων θα πρέπει να τηρηθούν πιστά τα κάτωθι βήματα:

Βήμα 1ο:           Μισή ώρα (30 λεπτά της ώρας) πριν την έναρξη της εξέτασης του μαθήματος θα ενεργοποιηθεί το Microsoft Teams για σκοπούς ταυτοποίησης των συμμετεχόντων. Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει αν συνδέονται στο Microsoft Teams ως μέλη του Πανεπιστημίου με τον ιδρυματικό λογαριασμό (βλ. ανωτέρω υπό 1). Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν το έχουν ήδη πράξει να δημιουργήσουν άμεσα λογαριασμό Office365 μέσω του ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr/ ).

Συνεπώς, όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει, μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης, να εισέλθουν με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς τους στο Microsoft Teams για να γίνει η ταυτοποίησή τους από τους επιτηρητές της εξέτασης. Οι επιτηρητές της εξέτασης θα καλούν, μέσω του Microsoft Teams, ονομαστικά τους φοιτητές/φοιτήτριες προκειμένου να ανοίξουν τις κάμερες του υπολογιστή και να γίνει η ταυτοποίησή τους. Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας στην κάμερα του υπολογιστή. Όσοι έχουν απωλέσει τη φοιτητική τους ταυτότητα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματος και, αφού προβούν στην εν λόγω ενημέρωση, θα πρέπει την ώρα της εξέτασης να έχουν δίπλα τους και να επιδεικνύουν όταν τους ζητηθεί την αστυνομική τους ταυτότητα με καλυμμένο τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία έκδοσης. Οι επιτηρητές δικαιούνται να καλούν, μέσω του Microsoft Teams,  τους φοιτητές/φοιτήτριες για να πιστοποιήσουν την ταυτοποίηση των φοιτητών/φοιτητριών και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Συνεπώς, η σύνδεση με το Microsoft Teams θα πρέπει να είναι ενεργή μισή ώρα πριν την εξέταση και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης· η κάμερα θα ανοίγει μόνον όταν οι επιτηρητές καλούν για την αρχική ταυτοποίηση ή την επαναταυτοποίηση των φοιτητών/φοιτητριών.  Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν ακολουθούν τις οδηγίες των επιτηρητών ή/και δεν ταυτοποιούνται από τους επιτηρητές (πχ, δεν ανοίγουν την κάμερα παρά τις οδηγίες των επιτηρητών ή/και δεν απαντούν σε κλήσεις των επιτηρητών) παραπέμπονται, μετά το πέρας της εξέτασης, στον καθηγητή του μαθήματος ο οποίος δύναται να ακυρώσει την εξέταση των συγκεκριμένων φοιτητών/φοιτητριών ή να ζητήσει τη διεξαγωγή πρόσθετης εξέτασης (ακόμη και προφορικής εξέτασης) ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη ενόψει των περιστάσεων.

Βήμα 2ο:           Παράλληλα με την αρχική ταυτοποίησή τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες εισέρχονται στο eclass του εξεταζόμενου μαθήματος χρησιμοποιώντας τις σχετικές συνδέσεις/links που έχουν ήδη ανακοινωθεί (https://bankfin.unipi.gr/sygkentrotikos-pinakas-me-ta-stoicheia-ton-mathimaton-sto-eclass). Προς διευκόλυνση, οι ως άνω συνδέσεις παρατίθενται και στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης. Στα αριστερά της οθόνης, στο πεδίο «ασκήσεις» θα υπάρχει πεδίο με την ένδειξη «άσκηση-εξέταση», η οποία θα γίνεται ενεργή κατά το χρόνο έναρξης της εξέτασης. Από τη στιγμή που ενεργοποιείται το συγκεκριμένο πεδίο, ξεκινά και η εξέταση και είναι ορατά στους φοιτητές/φοιτήτριες τα θέματα της εξέτασης. Με το πέρας του χρόνου της εξέτασης, το σχετικό πεδίο της εξέτασης απενεργοποιείται αυτόματα. Συνεπώς, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να διαχειριστούν σωστά το χρόνο εξέτασης που τους δίνετε. Παρατάσεις του χρόνου εξέτασης δεν χορηγούνται.

  1. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν ήδη καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος και δικαιούνται να εξετασθούν προφορικά (ή με άλλο τρόπο), ανάλογα με τις οδηγίες του αρμόδιου διδάσκοντα, θα πρέπει (εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού) να προβούν σε σχετική δήλωση στο https://forms.gle/9wzWLHxpWT8dpPAFA . ¨Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα, διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η εξέτασή τους με άλλο τρόπο παρά μόνον όπως και στους λοιπούς φοιτητές κατά τα προαναφερόμενα ανωτέρω υπό 1-4.

 

Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις διαδικασίες ενεργοποίησης των ιδρυματικών λογαριασμών τους παρακαλούνται να αποστέλλουν μήνυμα στο helpdesk@unipi.gr αφού πρώτα έχουν βεβαιωθεί ότι ακολουθούν σωστά τις διαδικασίες που περιγράφονται στις αναρτημένες οδηγίες. Κατά την επικοινωνία τους με το helpdesk οι φοιτητές παρακαλούνται να αναφέρουν όλη την αναγκαία πληροφορία και συγκεκριμένα: Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου, Τμήμα Φοίτησης, Πλατφόρμα/Υπηρεσία στην οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα, Περιγραφή του προβλήματός τους, καθώς και τυχόν κωδικούς λάθους/screenshot του προβλήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η διερεύνηση από το τεχνικό προσωπικό.

Οδηγίες για τη χρήση των υπηρεσιών mypassword και uregister βρίσκονται αναρτημένες στο https://www.unipi.gr/unipi/el/idm.html

Οι οδηγίες προς φοιτητές για τη συμμετοχή στο Teams είναι αναρτημένες στο https://www.unipi.gr/teleteaching

 

Υπογραμμίζεται ότι, προς διευκόλυνση των φοιτητών/φοιτητριών, έχει προγραμματισθεί «διαδικτυακό μάθημα προσομοίωσης των εξετάσεων». Για τη συμμετοχή στο εν λόγω μάθημα προσομοίωσης θα πρέπει να εγγραφείτε μέσω του συνδέσμου https://eclass.unipi.gr/courses/XTD322/. Για τη συμμετοχή στο μάθημα προσομοίωσης, θα εισέλθετε την Πέμπτη 12:00 στο Microsoft Teams με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς πατώντας εδώ:  Click here to join the meeting

Σημειώνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου, έχουν οι επί πτυχίω φοιτητές, δηλαδή οι φοιτητές άνω του 4ου έτους φοίτησης.

Τέλος, Όποιος φοιτητής / φοιτήτρια χρειάζεται βεβαίωση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές εξετάσεις (εξ αποστάσεως), παρακαλούμε να συμπληρώσει τη φόρμα: https://forms.gle/pNkquMkRyVzFEQrB6   αναφέροντας:

  • ονοματεπώνυμο
  • αριθμό μητρώου
  • εξεταζόμενο μάθημα
  • και email στο οποίο θέλει να αποσταλεί η βεβαίωση

 

 

Κωδ. Μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος
Διδάσκων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθήματος
Κωδικός Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Σύνδεσμος
ΧΡΑΑΞ01
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
eclass.unipi.gr
ΧΡΑΜΑ01
ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
eclass.unipi.gr
https://eclass.unipi.gr/courses/XTD102/
ΧΡΛΟΓ01-2
ΣΕΡΑΪΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
eclass.unipi.gr
ΧΡΓΑΔ01
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
eclass.unipi.gr
XTD126
ΧΡΔΙΚΤΑΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD298
ΧΡΤΡΑ07
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD229
ΧΡΧΡΗ21
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΙΤΤΗΣ
eclass.unipi.gr
FAS113
ΧΡΔΧΑ01
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD294
ΧΡΟΙΚ07
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD304
ΧΡΔΙΛ
Δρ. Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD313
ΧΡΕΘΑΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD316
ΧΡΔΠΧΑ
ΣΕΡΑΪΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
eclass.unipi.gr
XTD167
ΧΡΕΘΔ01
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΙΤΤΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD303
ΧΡΧΡΗ06
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD182
ΧΡΕΑ01
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ
eclass.unipi.gr
SAE205
ΧΡΕΛΕ01
ΣΕΡΑΪΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
eclass.unipi.gr
XTD293
ΧΡΔΙΚ03
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
eclass.unipi.gr
XTD115
ΧΡΕΠΤ01
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ
eclass.unipi.gr
 XTD108
ΧΡΟΔΕ03
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD122
ΧΡΕΤΡ01
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD179
ΧΡΕΔΗ01-1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
eclass.unipi.gr
XTD281
ΧΡΕΔΙΜ 01
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD178
https://eclass.unipi.gr/courses/XTD178/
ΧΡΠΛΗ01-1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD211
ΧΡΘΠΧ01
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
eclass.unipi.gr
FAS102
ΧΡΘΛΑ01
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΙΤΤΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD214
ΧΡΘΜΑ01
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD225
ΧΡΜΘΠ02
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD109
ΧΡΜΑΘ06
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ
eclass.unipi.gr
xtd206
ΧΡΜΑΘ07
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ
eclass.unipi.gr
FAS108
ΧΡΜΑΚ01
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD176
ΧΡΜΑΚ02
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD216
ΧΡΜΙΚ01
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD207
ΧΡΜΙΚ02
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD173
ΧΡΜΠΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ
eclass.unipi.gr
 XTD317
ΧΡΟΙΜ01
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ
eclass.unipi.gr
 XTD174
ΧΡΕΟΛ11
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD269
ΧΡΟΤΠ01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ
eclass.unipi.gr
 
ΧΡΟΣΥ01
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
eclass.unipi.gr
ΧΡΟΣΥ01
ΧΡΠΑΞ01
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ
ΧΡΠΧΡ01
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD297
ΧΡΠΑΔ01
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD165
ΧΡΧΡΗ27
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
eclass.unipi.gr
 XTD103
ΧΡΣΤΑ01
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD290
ΧΡΣΤΑ02
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
eclass.unipi.gr
XTD264
ΧΡΕΠΕ09
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD123
ΧΡΣΥΧ01
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD256
ΧΡΤΡΑΠ01
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD296
ΧΡΤΜΙ01
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
eclass.unipi.gr
 XTD151
ΧΡΥΧΜ01
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ
eclass.unipi.gr
xtd181
ΧΡΦΟΛ01
ΣΕΡΑΪΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
eclass.unipi.gr
XTD300
ΧΡΤΡΑ01
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD124
ΧΡΧΡΗ02
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD125
ΧΡΛΟΓ41-01
ΣΕΡΑΪΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
eclass.unipi.gr
XTD168
ΧΡΧΡΗ01-1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD111
ΧΡΘΕΡ01
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
eclass.unipi.gr
XTD175
ΧΡΗΤΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ
eclass.unipi.gr
XTD280

 

Γερμανικά

Κωδικός
Τίτλος
Διδάσκων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθήματος
Κωδικός Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Σύνδεσμος προς το μάθημα
ΧΡΓΕΡ01
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
EBI179
ΧΡΓΕΡ02
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
BDT267
ΧΡΓΕΡ03
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
OEP330
ΧΡΓΕΡ04
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
BDT257
ΧΡΓΕΡ05
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
OEP331
ΧΡΓΕΡ06
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VI
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
BDT258
ΧΡΓΕΡ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VII
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
OEP332
ΧΡΓΕΡ08
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VIIΙ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
BDT259

Αγγλικά

Κωδικός Μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος
Διδάσκων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθήματος
κωδικός ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Σύνδεσμος προς το μάθημα
ΧΡΑΓΓ01
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
Μόρμορη
eclass.unipi.gr
BDT269
ΧΡΑΓΓ02
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
Μόρμορη
eclass.unipi.gr
ODE362
ΧΡΑΓΓ03
Αγγλικά ΙΙΙ
Μόρμορη
eclass.unipi.gr
ODE374
ΧΡΑΓΓ04
ΑΓΓΛΙΚΑ IV
Ανανιάδου
eclass.unipi.gr
OEP434
ΧΡΑΓΓ05
ΑΓΓΛΙΚΑ V
Μόρμορη
eclass.unipi.gr
INF123
ΧΡΑΓΓ06
ΑΓΓΛΙΚΑ VI
Μόρμορη
eclass.unipi.gr
OEP420
ΧΡΑΓΓ07
ΑΓΓΛΙΚΑ VII
Εξεταζόμενο
eclass.unipi.gr
OEP422
ΧΡΑΓΓ08
ΑΓΓΛΙΚΑ VIII
Εξεταζόμενο
eclass.unipi.gr
OEP442