Προπτ, Ανακοίνωση για το μάθημα των Γερμανικών

02-02-24 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΜΑΘΗΜΑ:   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος ότι η εξέταση των  μαθημάτων

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I / II / IV / VI / VII / VIII θα πραγματοποιηθεί με προφορική εξέταση εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Η εξέταση των μαθημάτων ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ  και ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V

Θα πραγματοποιηθεί με γραπτή εξέταση  εξ΄ αποστάσεως με ασκήσεις πολλαπλών επιλογών μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Περισσότερες πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη, τον τρόπο διεξαγωγής της εξ΄ αποστάσεως εξέτασης όπως και ο σύνδεσμος για το meeting στο Teams θα αναρτηθούν στο eclass, στα έγγραφα κάθε μαθήματος.

 

Ελπίδα Αλεξιάδου

Μέλος ΕΕΠ Γερμανικής γλώσσας

 

Κωδικός
Τίτλος
Διδάσκων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθήματος
Κωδικός Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Σύνδεσμος προς το μάθημα
ΧΡΓΕΡ01
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
EBI179
ΧΡΓΕΡ02
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
BDT267
ΧΡΓΕΡ03
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
OEP330
ΧΡΓΕΡ04
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
BDT257
ΧΡΓΕΡ05
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
OEP331
ΧΡΓΕΡ06
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VI
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
BDT258
ΧΡΓΕΡ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VII
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
OEP332
ΧΡΓΕΡ08
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VIIΙ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
eclass.unipi.gr
BDT259