Άρθρο Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου στο Harvard Law School Forum on Corporate Governance

14-02-24 web.xrh 0 comment

14/2/2024

Το Harvard Law School Forum on Corporate Governance δημοσίευσε περίληψη του άρθρου του καθηγητή Γιώργου Σκιαδόπουλου με τίτλο Material ESG Alpha: A FundamentalsBased Perspective (σε συνεργασία με Byung Hyun Ahn και Panos N. Patatoukas), η οποία είναι υπό δημοσίευση στο The Accounting Review.

Η περίληψη βρίσκεται στον σύνδεσμο https://corpgov.law.harvard.edu/2024/02/08/materialesgalphaafundamentalsbasedperspective/