ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Δεύτερος κύκλος πρόσκλησης συμμετοχής

21-03-24 eperan 0 comment

21/3/2024

Παρακαλούνται θερμά οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δεύτερο κύκλο πρόσκλησης συμμετοχής στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (στο εξής, «ΠΑ») να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση, καθώς και όλες τις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στο εξής, προκειμένου να υπάρχει πλήρης και σαφής ενημέρωση για όλες τις πτυχές της διαδικασίας επιλογής και συμμετοχής στην ΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ΠΑ είναι η προσεκτική μελέτη των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση και κυρίως η άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος έως και την 31.03.2024 (βλ. κατωτέρω στο Τμήμα Ι, Στάδιο 2).

διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης: Anakinosi_2023-2024 (second announcement)