Ανακοίνωση δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου

21/3/2024

Ανακοίνωση δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024

 

Θέμα: Διαδικασία δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού

έτους 2023-2024

 

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 957/τ.Β’/30-6-

2010), η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας

«ΕΥΔΟΞΟΣ» (www.eudoxus.gr).

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα

συγγράμματα που θα διανέμονται το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Από 21 Μαρτίου 2024 έως 10 Μαΐου 2024, οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ΄ ευθείαν

στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους, για

τα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος

ακαδημαϊκού έτους.

Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης

(username/password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του

ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς

πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

H διανομή των παραπάνω συγγραμμάτων θα γίνεται από 21 Μαρτίου 2024 έως 24 Μαΐου 2024,

στο Πανεπιστήμιο Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, (2ο υπόγειο), από Δευτέρα μέχρι και

Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.

Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης (pin)

που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία εγγράφου

ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα ή διαβατήριο), ή δι’ αντιπροσώπων,

με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια

Αρχή.

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ

(helpdesk@eudoxus.gr ή 215-2157850) ή στην Γραμματεία του Τμήματός σας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ