Επικοινωνία

Η γραμματεία λειτουργεί:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή
Ώρα: 08.0017.00
Γραφείο: 116 1ος όροφος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142090, 210 4142093, 210 4142226, 210 4142184
email: grad-fin@unipi.gr, xrh-secr@unipi.gr
Fax: 210 4142331

Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρα: 08.0020.00
Γραφείο: 328 3ος όροφος
Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142153, 210 4142323
email: bankfin@unipi.gr
Fax: 210 4142331

Αιτήσεις για Χορήγηση Πιστοποιητικών