Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας:

  • Γραμματεία Τμήματος στον 1ο όροφο (Γραφείο 116):
    • Καθημερινά: έως τις 2:30μμ
    • Ειδικά κάθε Τρίτη έως και τις 5:00μμ
  • Γραμματεία μεταπτυχιακού στον 3ο όροφο (Γραφείο 328):
    • Δευτέρα και Τρίτη από 8:00πμ έως και τις 3:00μμ
    • Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 8:00πμ έως και τις 8:00μμ

☎ 210 4142093, 210 4142226, 210 4142184, 210 4142090
✉ grad-fin@unipi.gr, xrh-secr@unipi.gr
Fax: 210 4142331