Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας:

  • Γραμματεία Τμήματος στον 1ο όροφο (Γραφείο 116):
    • Τρίτη και Παρασκευή έως και τις 5:00μμ
  • Γραμματεία μεταπτυχιακού στον 3ο όροφο (Γραφείο 328):
    • Δευτέρα και Τρίτη από 8:00πμ έως και τη 1:00μμ
    • Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 8:00πμ έως και τις 8:00μμ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142093, 210 4142226, 210 4142184, 210 4142090
email: grad-fin@unipi.gr, xrh-secr@unipi.gr
Fax: 210 4142331

Αιτήσεις για Χορήγηση Πιστοποιητικών