ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ»

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκων : Επίκ.Καθηγητής, Δημήτριος Κυριαζής

Σκοπός και περιεχόμενο

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Ο γενικός σκοπός του είναι να περιγράψει τις βασικές θεωρίες, διαδικασίες και έννοιες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των Σ&Ε, κυρίως από χρηματοοικονομικής πλευράς, χωρίς να αγνοούνται θέματα λογιστικής και νομικής φύσεως. Το μάθημα εξετάζει επίσης τις διάφορες μεθόδους ελέγχου της απόδοσης των Σ&Ε που έχει χρησιμοποιήσει η ακαδημαϊκή έρευνα και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η πλειοψηφία των εμπειρικών μελετών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση και ανάλυση των καθιερωμένων τεχνικών αποτίμησης επιχειρηματικών μονάδων και ιδίως στην περίπτωση εξαγορών (αποτίμηση συνεργειών κ.λπ.) με αρκετά παραδείγματα στο Excel. Το τμήμα αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όποιον/α ήδη εργάζεται ή επιθυμεί να ακολουθήσει καριέρα στους τομείς του investment banking, corporate finance και consulting. Υπό αυτήν την έννοια, το μάθημα προσφέρει ένα συνδυασμό θεωρίας και πράξης.

Βασική Eλληνική Βιβλιογραφία

Κυριαζής,  Δ.  (2017).  «Συγχωνεύσεις  και  Εξαγορές»,  2η  έκδ.,  Αθήνα,  Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ.

 

Ξένη Βασική Βιβλιογραφία

Damodaran, A. (2011). Applied Corporate Finance, 3nd edition, John Wiley & Sons.

De Pamphilis, D. (2014). Mergers, Acquisitions, and other Restructuring Activities. Elsevier Inc., 7th edition,

Sudarsanam,  S.  (2003).  Creating  Value  from  Mergers  and  Acquisitions:  The Challenges. An Integrated and International Perspective. Prentice Hall, 2003.

Διαδικτυακοί τόποι (Internet Sites)

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar

http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/

Χρήσιμα ακαδημαϊκά άρθρα- μελέτες

  1. Alexandridis, G., Antypas and N.Travlos (2017). Value creation from M&As : New evidence, Journal of Corporate Finance, 45, 623-650.
  2. Alexandridis, G., Petmezas, D. and Travlos, N. (2010). Gains from Mergers and Acquisitions Around the World: New Evidence. Financial Management, 39 (4) : 1671-1695.
  3. Golubov, , Petmezas, D. and Travlos,  N.  (2012).  Empirical  M&A research: A review of methods, evidence and managerial implications. In the Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance edited by Adrian Bell, Chris Brooks and Marcel Prokopczuk published by Edward Elgar.

Υποστηρικτικό Υλικό Μαθήματος

Κάθε εβδομάδα πριν από κάθε διάλεξη θα αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πειραιώς http://eclass.unipi.gr/ το σχετικό σετ των διαφανειών, και κάποια άλλα αρχεία στο Excel που αφορούν παραδείγματα και ασκήσεις, ώστε οι φοιτητές να προετοιμάζονται για τις διαλέξεις.

Επίσης, όλο το υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος (πρόγραμμα διαλέξεων, ακαδημαϊκά άρθρα, investment reports, mini-case studies, κ.α.) θα βρίσκεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Όλοι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μπουν στην ανωτέρω ιστοσελίδα και να κάνουν εγγραφή το πολύ σε 1 εβδομάδα, με συνθηματικό: Ms2020, από την έναρξη των μαθημάτων με το ονοματεπώνυμο όπως αναγράφεται στις καταστάσεις της Γραμματείας, και το mail τους για να λαμβάνουν ενημερώσεις από τον διδάσκοντα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από τον διδάσκοντα.

Τρόπος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1η     Εισαγωγή

Ενότητα 2η   Τα Κίνητρα των Σ&Ε

Ενότητα 3η     Η Αποδοτικότητα των Σ&Ε

Ενότητα 4η      Στρατηγικές Εξαγοράς και Μορφές Αμύνης

Ενότητα 5η     Αποτίμηση Εταιριών –Στόχων Εξαγοράς

Ενότητα 6η      Τρόποι Πληρωμής του Τιμήματος Εξαγοράς

Ενότητα 7η      Λογιστικός Χειρισμός των Σ&Ε βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)

Ενότητα 8η      Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο