MSc ΧΔΔΟΜ: Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης Μεταπτυχιακού

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» («Master in Financial Management of Public Organizations and Units»), η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Τα δυο εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων.

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 5.000 € και ανέρχονται σε 2.500 € για κάθε εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό 400 € της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Νόμος 4957/2022 – Άρθρο 86

ΦΕΚ 4899.Β-17-09-2022 Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης ΠΜΣ

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά https://apply.xrh.unipi.gr/apallages  από τον/την ενδιαφερόμενο/η ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής  των φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ και σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.  Στους δικαιούχους της απαλλαγής των τελών φοίτησης επιστρέφεται το ποσό των τελών φοίτησης που έχουν ήδη καταβάλει.

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Σπουδών