Ώρες Γραφείου Καθηγητών

Άγγελος Αντζουλάτος

Γραφείο
330
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.185 (+30) 210.41.42.185
Email
antzoul@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 -
Τρίτη, 16:00-18:00

Νικόλαος Απέργης

Γραφείο
329
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.429
Email
napergis@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 -
Παρασκευή, 16:00-18:00

Γεώργιος Διακογιάννης

Γραφείο
333
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.189
Email
gdiak@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2018- 2019
-

Γεώργιος Σκιαδόπουλος

Γραφείο
301
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.363
Email
gskiado@unipi.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα
Ώρες Γραφείου:

Χριστόδουλος Στεφανάδης

Γραφείο
329
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.155
Email
cstefana@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 - Δευτέρα 14.15
Τετάρτη 14.00-15.00

Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Γραφείο
303
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.187
Email
manolis@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 - Τρίτη 11:00-13:00
Παρασκευή 10:00-11:00

Γκίκας Χαρδούβελης

Γραφείο
303
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.136
Email
ghardouv@unipi.gr
Ώρες Γραφείου
Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 - Τετάρτη και Παρασκευή μετά το μάθημα, κατόπιν ραντεβού στο nbgchair@nbg.gr
Προσωπικό Site

Νικόλαος Κουρογένης

Γραφείο
332
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.421.42
Email
nkourog@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 - Τρίτη 12:00-14:00

Παναγιώτης Σταϊκούρας

Γραφείο
301
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.433
Email
pstaik@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 - Παρασκευή 12:00-14:00

Δημήτριος Βολιώτης

Γραφείο
331
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.227
Email
dvoliotis@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 -
Δευτέρα 13:00-14:00,
Παρασκευή 16:00-17:00

Νικόλαος Εγγλέζος

Γραφείο
333
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.341
Email
englezos@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 -
Δευτέρα 13:00-14:00,
Παρασκευή 16:00-17:00

Δημήτριος Κυριαζής

Γραφείο
330
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.464
Email
dkyr@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 -
Τρίτη και Πέμπτη 12:00-13:00,
Τετάρτη 11:00-12:00 και εξ αποστάσεως κατόπιν συνεννοήσεως με τον διδάσκοντα