Προαπαιτούμενα Μαθήματα Προπτυχιακού

Τα προαπαιτούμενα μαθήματα διαμορφώνονται ως εξής:

Το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
Το μάθημα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το μάθημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το μάθημα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ