Κυριαζής Δ., Εταιρική Διακυβέρνηση και Μετοχικές Αποδόσεις

10-09-05 eperan 0 comment

Κυριαζής, Δ. (2005). Εταιρική Διακυβέρνηση και Μετοχικές Αποδόσεις. Εφημερίδα «Καθημερινή». (10/09/2005). To άρθρο αυτό έχει βασισθεί στην ερευνητική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητού Γ. Οικονομάκη, στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. (πλήρους φοίτησης, «Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική») που είχε πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία μου.