Μεταπτυχιακό – Μήνυμα Διευθυντή (Απέργης)

13-06-07 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Π.Μ.Σ. Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου M.Sc. Banking and Financial Markets

Ένα μήνυμα από τον Διευθυντή (απεργης 454.495 hits)


Το περιεχόμενο του Προγράμματος είναι σχεδιασμένο για να καλύψει πλήρως τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης. Μετά από μια δεκαετία αποδοτικής λειτουργίας, έχει προμηθεύσει τις Επιχειρήσεις και τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς με ικανότατα στελέχη που έχουν διακριθεί, σε θέσεις ευθύνης σε ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς χώρους εργασίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υψηλής θεωρητικής κατάρτισης και βαθιάς κατανόησης των πρακτικών εφαρμογών στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις τραπεζικές εργασίες, μέσα από τις προσφερόμενες από το πρόγραμμα γνώσεις.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διακριθεί για το επιστημονικό τους έργο και τη συνεισφορά τους στη διεθνή βιβλιογραφία της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης. Επιπλέον, διαθέτουν πλούσια εμπειρία και είναι καταξιωμένα στον ελληνικό και διεθνή επαγγελματικό χώρο.

Τέλος, θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω ότι η στενή συνεργασία του Τμήματος με Επιχειρήσεις και Οργανισμούς τόσο για τη χρηματοδότηση της υλικοτεχνικής υποδομής του Προγράμματος, όσο και για τη χορήγηση υποτροφιών, καθώς και η παράλληλη λειτουργία διδακτορικού προγράμματος πλήρους φοίτησης εγγυώνται την αδιάλειπτη ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του Προγράμματος όπως και την επαγγελματική προώθηση των αποφοίτων.

 

Ευχόμενος μια επιτυχή πορεία και αποδοτικές επιλογές, παραμένω στη διάθεσή σου για περαιτέρω διευκρινίσεις.

.

.

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Νικόλαος Απέργης

.

.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Προκαταρκτικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Ακαδ. Έτος 2013-2014, ΠΜΣ Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική image

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Ακ. Έτος 2013-2014, ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη image

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Ακ. Έτος 2013-2014, Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου image

 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής θα γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, από τις 4 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 31 Μαΐου 2013, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος (https://bankfin.unipi.gr/apply)

Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών, μέσα στην προθεσμία που θα τους οριστεί.

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΜΣ

 

Φωτογραφίες από την παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμαμτος, Αίθουσα Καρατζά, Εθνική Τράπεζα, 28-4-2010