Κουρογένης – Οικονομετρία (PHD)

10-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης

Μάθημα: Οικονομετρία


                      Διδακτορικό

bullet Περιγραφή Μαθήματος

Στην οικονομετρία του διδακτορικού προγράμματος διδάσκεται η θεωρία του Γραμμικού Υποδείγματος (ελάχιστα τετράγωνα, στάσιμα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, γραμμικά υποδείγματα με μοναδιαία ρίζα, συνολοκλήρωση) καθώς και θέματα όπως οι Ορθολογικές Προσδοκίες (Rational Expectations).  Η προσέγγιση γίνεται με αυστηρότητα στη μαθηματική θεωρία και στη μεθοδολογία των αποδείξεων, ενώ χρησιμοποιείται κυρίως διανυσματικός συμβολισμός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι φοιτητές να εξοικειώνονται με εργαλεία όπως η άλγεβρα πινάκων και η θεωρία εξισώσεων διαφορών και με την εφαρμογή τους στην οικονομετρία.

.