Σταϊκούρας – Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

11-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Σταϊκούρας
Μάθημα: Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου


 

Μεταπτυχιακό Πλήρους Απασχόλησης Επιλογής

 

 

 

Η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος δημιουργεί για τα στελέχη του χώρου αντιστοίχως αυξημένες απαιτήσεις γνώσεων που διατρέχουν περισσότερους του ενός επιστημονικούς κλάδους (πχ, χρηματοοικονομική, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, νομική). Στόχος του προτεινόμενου μαθήματος είναι η ανάλυση μια σειράς επίκαιρων ζητημάτων του χρηματοοικονομικού δικαίου προκειμένου να αποκτήσουν οι φοιτητές μια εικόνα του θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν μελλοντικά και να συμπληρωθεί κατ’ αυτό τον τρόπο το μωσαϊκό των απαραίτητων γνώσεων που θα πρέπει να έχουν αφομοιώσει.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προτεινόμενου μαθήματος θα συζητηθούν, με βάση μια θεσμική-νομική προσέγγιση, σύγχρονα ζητήματα χρηματοοικονομικής τα οποία θα παρουσιάζουν αυτοτέλεια-ανεξαρτησία μεταξύ τους και δεν θα προαπαιτούν εκτεταμένες γνώσεις δικαίου. Η, δε, ανάλυση των ζητημάτων θα περιλαμβάνει τόσο θεωρητική ανάπτυξη όσο και μια πιο πρακτική προσέγγιση όπου τούτο είναι δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουν οι φοιτητές να κατανοήσουν τις εφαρμογές της θεωρίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το θεσμικό πλαίσιο επιδρά στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το προτεινόμενο μάθημα στοχεύει να καλύψει, τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Κατάχρηση της αγοράς
  • Δημόσιες προτάσεις εξαγοράς
  • Καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
  • Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η νέα Οδηγία 2004/39/ΕΚ
  • Ομολογιακά δάνεια

Αν και οι διδακτικές ώρες που θα αφιερωθούν για την κάλυψη της κάθε μιας από τις παραπάνω θεματικές ενότητες θα επιδιωχθεί να είναι κατά το δυνατόν ισομερώς κατανεμημένες, είναι κατανοητό ότι τούτο εξαρτάται εν πολλοίς από το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, το ενδιαφέρον των φοιτητών και την συζήτηση που θα λάβει χώρα κατά την διδασκαλία. Συνεπώς, είναι δυνατόν να υπάρξει διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας για την κάλυψη και επιπρόσθετων θεματικών ενοτήτων (πχ, θεσμική οργάνωση της εποπτείας των χρηματοοικονομικών αγορών, τιτλοποίηση, κοινοπρακτικά δάνεια). Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός καθορισμός των θεματικών ενοτήτων που θα συζητηθούν θα προκύψει και κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Η διδασκαλία θα βασισθεί: (α) στο βιβλίο «Στοιχεία Ελληνικού Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς» (2009), το οποίο αποτελεί το εγχειρίδιο μελέτης στο πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης των στελεχών της αγοράς για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, και (β) σε άρθρα-μελέτες που θα διανεμηθούν στους φοιτητές, καθώς και (γ) στην εντός του μαθήματος συζήτηση επί των διαφανειών που θα αναπτυχθούν από το διδάσκοντα και θα διανεμηθούν εντός του μαθήματος.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει στη βάση γραπτής εξέτασης, ενώ θα διανεμηθούν και ερωτήσεις προσομοίωσης πολλαπλών επιλογών, όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στις παραπάνω αναφερθείσες εξετάσεις πιστοποίησης. Για τον τελικό προσδιορισμό του βαθμού, ωστόσο, θα συνυπολογισθεί και η παρουσία του κάθε φοιτητή κατά την διδασκαλία και συζήτηση των επιμέρους θεμάτων.

 

bulletΑναλυτική Περιγραφή Μαθήματος

bulletΥλικό Μαθήματος

e-class