Διδακτορικό Πρόγραμμα

03-03-09 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Διδακτορικό Πρόγραμμα


Στόχος
Δομή & Φιλοσοφία
Έρευνα
Οργανωτικά
Υποτροφίες / Οικονομική Βοήθεια
Αιτήσεις
Διδακτορικό Σεμινάριο
Μαθήματα
Σύντομη Περιγραφή των Μαθημάτων

 

Στόχος

Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προετοιμάζει φιλόδοξους και εργατικούς φοιτητές για ακαδημαϊκή κυρίως σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και, δευτερευόντως, για σταδιοδρομία σε υψηλόβαθμες ερευνητικές θέσεις σε τράπεζες, υπουργεία και άλλους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Δομή & Φιλοσοφία

Τα μαθήματα κορμού του πρώτου έτους θέτουν τις βάσεις για θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα υψηλού επιπέδου, από την οποία προκύπτουν δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους. Καλλιεργούν τις τεχνικές ικανότητες και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη. Διδάσκουν τα απαραίτητα για την έρευνα αναλυτικά εργαλεία και παρέχουν γερά θεωρητικά και λογικά θεμέλια για τους κύριους κλάδους της χρηματοοικονομικής.

Πέραν του οργανωμένου κύκλου μαθημάτων, στο δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον του διδακτορικού προγράμματος συμβάλλει τα μέγιστα η συνεχής επαφή των φοιτητών με τους διακεκριμένους καθηγητές του Τμήματος, τα ενδιαφέροντα των οποίων καλύπτουν όλους σχεδόν του κλάδους της χρηματοοικονομικής. Επιπλέον, οι φοιτητές ενθαρρύνονται, και ενισχύονται οικονομικά, να παρουσιάζουν την έρευνά τους σε διεθνή συνέδρια και να επισκέπτονται κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Ο συνδυασμός των μαθημάτων κορμού και της συνεχούς επαφής με του καθηγητές του Τμήματος επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτούν ευρεία εποπτεία του αντικειμένου της χρηματοοικονομικής και βαθειά γνώση των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών, παράλληλα με την εξειδίκευση στο αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τον γόνιμο διάλογο, τη δημιουργική πρωτοβουλία των φοιτητών και τον πειραματισμό με καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές. Προς τούτο, επιδιώκει να προσελκύει κορυφαίους υποψηφίους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, καλεί για διαλέξεις και μαθήματα κορυφαίους ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό.

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του προγράμματος, δεν γίνονται δεκτοί φοιτητές μερικής παρακολουθήσεως.

Το διδακτορικό είναι επένδυση ζωής και απαιτεί ανάλογη προσπάθεια, αφοσίωση και θυσίες από τους φοιτητές.

 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Έρευνα

Τυπικά, η έρευνα των φοιτητών ξεκινά στο β΄ έτος σπουδών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού.

Στην πράξη, όμως, η ενασχόληση και επαφή με την έρευνα ξεκινά από την πρώτη ημέρα των σπουδών τους, μέσω της εργασίας ως ερευνητικοί και διδακτικοί βοηθοί, της ενεργούς συμμετοχής στο εβδομαδιαίο ακαδημαϊκό σεμινάριο του Τμήματος, και των παρουσιάσεων στο εβδομαδιαίο διδακτορικό σεμινάριο.

 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Οργανωτικά

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 – 5 έτη.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν δημοσίως τη διατριβή τους αφού έχουν συγγράψει τουλάχιστον δύο άρθρα δημοσιεύσιμα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους.

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Υποτροφίες / Οικονομική Βοήθεια

Συνήθως, το τμήμα παρέχει υποτροφία ή οικονομική βοήθεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Οι χρηματοδοτούμενοι φοιτητές απασχολούνται, 10 – 20 ώρες την εβδομάδα, ως ερευνητικοί / διδακτικοί βοηθοί. Επίσης, στελεχώνουν το Εργαστήριο του Τμήματος, βοηθώντας φοιτητές και καθηγητές στη χρήση των βάσεων δεδομένων, οικονομετρικών/στατιστικών προγραμμάτων και των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου.

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 (έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος): 30η Ιουνίου 2009.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση μίας αιτήσεως είναι βαθμός τουλάχιστον 650 στο GMAT ή αντίστοιχος βαθμός στο GRE.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή καθηγητών η οποία αποφασίζει κατά περίπτωση για την κλήση σε συνέντευξη των υποψηφίων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Πρώτο πτυχίο (BSc) σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 4. Mεταπτυχιακό δίπλωμα τύπου Μάστερ (MBA, MSc, DEA ή ισοδύναμο), σε συναφές αντικείμενο, από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 5. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
 6. Απόδειξη γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας
 7. GMAT ή GRE (ελάχιστος βαθμός 650)
 8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι από καθηγητή
 9. Σύντομη έκθεση, μίας σελίδας περίπου, η οποία να περιγράφει τους στόχους του ενδιαφερομένου και πως το διδακτορικό θα συμβάλλει στην επίτευξή τους

 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Διδακτορικό Σεμινάριο

Στο διδακτορικό σεμινάριο πρωταγωνιστές είναι οι φοιτητές. Παρουσιάζουν, ενώπιον των συμφοιτητών τους και καθηγητών του Τμήματος, μέρος της ερευνητικής εργασίας τους.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά.

Οι μεν φοιτητές ακούν σχόλια και δημιουργικές προτάσεις που βοηθούν στη συγγραφή καλύτερης διατριβής. Επίσης, αποκτούν εμπειρία σε παρουσιάσεις σε απαιτητικό ακροατήριο.

Οι δε καθηγητές, έχουν συνεχώς πλήρη εικόνα για την πρόοδο των διδακτορικών φοιτητών.

επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Μαθήματα

Α΄ Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων, με έμφαση στη Θεωρία Συμβολαίων (Βολιώτης)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι (Κουρογένης)
 • Οικονομετρία (Κουρογένης/Πιττής)
 • Χρηματοοικονομική Ι – Θεωρία Αποτιμήσεως Αξιογράφων (Μαλλιαρόπουλος)
 • Ακαδημαϊκό Σεμινάριο
 • Διδακτορικό Σεμινάριο

 

Β΄ Εξάμηνο

 • Ανάλυση Χρονοσειρών (Κουρογένης/Πιττής)
 • Χρηματοοικονομική ΙΙ – Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Κουφόπουλος)
 • Χρηματοοικονομική ΙΙΙ – Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου (Εγγλέζος)
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι
 • Ακαδημαϊκό Σεμινάριο
 • Διδακτορικό Σεμινάριο

 

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε τάξεως του διδακτορικού προγράμματος, κατά περίπτωση προσφέρεται στο δεύτερο έτος ένα επιπλέον μάθημα με τίτλο

 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ

Σύντομη Περιγραφή των Μαθημάτων

Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων, με έμφαση στη Θεωρία Συμβολαίων. Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός: πρώτον να παρουσιαστούν όλα τα αναλυτικά εργαλεία της παιγνιοθεωρίας και της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας, και δεύτερον να αναπτυχθούν εκτενώς τα βασικά θέματα της Οικονομικής της Πληροφόρησης και της Θεωρίας Συμβολαίων, δίνοντας έμφαση στις εφαρμογές τους στην Τραπεζική Οικονομική και την Εταιρική Χρηματοδότηση. Αναλυτικότερα, αναπτύσσονται τα εξής θέματα: Στρατηγικά Παίγνια, Δυναμικά Παίγνια, Πληροφόρηση και το Πρόβλημα Εντολέα-Εντολοδόχου, Δυσμενής Επιλογή, Σηματοδότηση, Ηθικός Κίνδυνος, Σχεδιασμός Μηχανισμών και Δημοπρασίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βαθιά γνώση της στρατηγικής συμπεριφοράς στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την ικανότητα να αναπτύξουν τα δικά τους θεωρητικά υποδείγματα.

 

Ποσοτικές Μέθοδοι. Αυτό το μάθημα σκοπεύει στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών στη μαθηματική θεωρία και στη θεωρία πιθανοτήτων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εννοιών που εντάσσονται στη Θεωρία Μέτρου (χώροι μέτρου, ολοκλήρωμα Lebesgue), στη Θεωρία Πιθανοτήτων (χώροι πιθανότητας, δεσμευμένες ροπές, σύγκλιση τυχαίων μεταβλητών, Νόμοι μεγάλων αριθμών, κεντρικά οριακά θεωρήματα), στις Στοχαστικές Ανελίξεις (martingales, σύγκλιση στοχαστικών ανελίξεων, συναρτησιακό κεντρικό οριακό θεώρημα, κίνηση Brown) και στο Στοχαστικό Λογισμό (στοχαστικό ολοκλήρωμα, ο τύπος του Ito, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις).

 

Οικονομετρία. Στην οικονομετρία του διδακτορικού προγράμματος διδάσκεται η θεωρία του Γραμμικού Υποδείγματος (ελάχιστα τετράγωνα, στάσιμα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, γραμμικά υποδείγματα με μοναδιαία ρίζα, συνολοκλήρωση) καθώς και θέματα όπως οι Ορθολογικές Προσδοκίες (Rational Expectations). Η προσέγγιση γίνεται με αυστηρότητα στη μαθηματική θεωρία και στη μεθοδολογία των αποδείξεων, ενώ χρησιμοποιείται κυρίως διανυσματικός συμβολισμός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι φοιτητές να εξοικειώνονται με εργαλεία όπως η άλγεβρα πινάκων και η θεωρία εξισώσεων διαφορών και με την εφαρμογή τους στην οικονομετρία.

 

Χρηματοοικονομική Ι – Θεωρία Αποτιμήσεως Αξιογράφων. Το μάθημα καλύπτει την θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων καθώς και τη σύγχρονη εμπειρική βιβλιογραφία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ενός ενιαίου θεωρητικού πλαισίου από το οποίο προκύπτουν τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης ως ειδικές περιπτώσεις. Τέλος, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των υποδειγμάτων αποτίμησης και των υποδειγμάτων επιλογής στρατηγικών χαρτοφυλακίων. Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει μια βαθύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίον καθορίζονται οι τιμές μετοχών και αξιογράφων στις αγορές.

 

Ανάλυση Χρονοσειρών. Οι χρονοσειρές (time series), ως αποτέλεσμα του παντρέματος εννοιών της θεωρίας πιθανοτήτων, των εξισώσεων διαφορών και των ακολουθιών, βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην οικονομετρία. Σκοπός τους είναι η περιγραφή ενός στοχαστικού φαινομένου όπως αυτό εξελίσσεται στο χρόνο. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών τύπων χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται στη Χρηματοοικονομική (Autoregressive, Moving average, ARMA, ARCH, GARCH models) καθώς και των διανυσματικών αντίστοιχων (VAR, VARMA). Επιπλέον γίνεται μια εισαγωγή στα υποδείγματα state-space και στα φίλτρα Kalman.

 

Χρηματοοικονομική ΙΙ – Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Το μάθημα αυτό αναλύει σε βάθος τις κύριες παραμέτρους των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Τα κύρια θέματα που καλύπτει είναι χρηματοδότηση επιχειρήσεων (capital budgeting), το Θεώρημα ModiglianiMiller και οι επεκτάσεις του, κεφαλαιακή δομή υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης, μερισματική πολιτική και επαναγορές μετοχών, συγχωνεύσεις & εξαγορές.

 

Χρηματοοικονομική ΙΙΙ – Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου. Σύντομη περίληψη του Στοχαστικού Λογισμού: ολοκλήρωση ως προς συνεxή martingales, τύπος της αλλαγής μεταβλητής του Ito, Θεώρημα του Girsanov, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις, και διαδικασίες διάχυσης. Δυναμικός Στοχαστικός Έλεγχος: εισαγωγή σε προβλήματα ελέγχου
πεπερασμένου ορίζοντα, η μέθοδος του δυναμικού προγραμματισμού, η ΜΔΕ των Hamilton-Jacobi-Bellman, το πρόβλημα του Merton, και η δυϊκή προσέγγιση. Στοχαστκά Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου: η έννοια της επενδυτικής στρατηγικής, ευκαιρίες arbitrage, συγκυριακά συμβόλαια, αντιστάθμιση κινδύνου και αποτίμηση, το Θεμελιώδες Θεώρημα (ισοδυναμία μεταξύ της απουσίας arbitrage και της ύπαρξης ισοδύναμων μέτρων martingale), πλήρεις και μη-πλήρεις αγορές, δίκαια τιμή ως προσδοκία κάτω από το ισοδύναμο μέτρο martingale και ως λύση μίας ΜΔΕ, και το παράδειγμα του τύπου των Black-Scholes.

 

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι & ΙΙ. Τα δύο αυτά μάθηματα προσαρμόζονται στις προτιμήσεις και τις γνωστικές ανάγκες των φοιτητών. Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν στο παρελθόν διδαχθεί είναι θεωρία διαμεσολαβήσεως και θεωρία του θεσμικού πλαισίου του χρηματοοικονομικού συστήματος.

 

 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας