Κουρογένης-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

09-03-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης

Μάθημα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές


Προπτυχιακό 1ου Εξαμήνου

bullet Περιγράμμα Μαθήματος
Διαχείριση Καταλόγων και αρχείων στο DOS

 • Συστήματα αρίθμησης στους Η/Υ και μετατροπές αριθμών στα συστήματα αυτά.

Προγραμματισμός στη γλώσσα προγραμματισμού C:

 • Δομή προγράμματος
 • Τύποι και δηλώσεις μεταβλητών
 • Δηλώσεις σταθερών
 • Εντολές εμφάνισης και λήψεις δεδομένων
 • Εντολές ελέγχου
 • Εντολές επανάληψης
 • Πίνακες (Arrays) και Δείκτες (Pointers)
 • Συμβολοσειρές (Strings)
 • Συναρτήσεις
 • Προσπέλαση αρχείων στη C