Σκιαδόπουλος – Αμοιβαία Κεφάλαιακαι Εναλλακτικές Επενδύσεις

18-03-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Σκιαδόπουλος Γεώργιος

Μάθημα: Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις


 

                        Προπτυχιακό 7ου Εξαμήνου Επιλογής

 

 

 

Ώρες Διδασκαλίας

Πέμπτη: 14:15-16:00 (Αιθ. 002)
Παρασκευή: 12:15-14:00 (Αιθ. 336)
 

Ώρες Γραφείου (Γραφείο 301)

Δευτέρα: 14:00 – 15:00
Εάν επιθυμείτε να συναντηθείτε μαζί μου εκτός από τις συγκεκριμένες ώρες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με e-mail.
 

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα θα καλύψει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Θεσμικοί Επενδυτές & Εναλλακτικές Επενδύσεις: Εισαγωγή.

2. Αμοιβαία Κεφάλαια.

3. Τρόποι Μέτρησης της Απόδοσης (Performance measurement).

4. Hedge Funds.

5. Εμπορεύματα (Commodities).

 

Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με τη μορφή του τελικού δίωρου διαγωνίσματος (ΤΔ) και με εβδομαδιαίες ομαδικές

παρουσιάσεις (ΟΠ). Ο τελικός βαθμός (ΤΒ) θα προκύψει ως

TB = 40% x ΟΠ + 60% x ΤΔ

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 

Βιβλία

Μυλωνάς, Ν., 1999, Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Θεωρία και Πρακτική, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις Αντώνη Ν.
Σάκκουλα

Anson, M.J.P, 2006, Handbook of Alternative Assets, (Frank J. Fabozzi Series), Wiley.

Geman, H., 2005, Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy,
Wiley.

Haslem, J. A., 2003, Mutual Funds: Risk and Performance Analysis for Decision Making, Blackwell Publishing.

 

Επιστημονικά Άρθρα προς Μελέτη

Αμοιβαία Κεφάλαια

Brown, S.J. and Goetzmann, W.N. (1995). Performance Persistence, Journal of Finance, 50, 679-698.

Jensen, M.C. (1967). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, Journal of Finance, 23, 389-416.

Malkiel, B.G. (1995). Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991, Journal of Finance, 50, 549-572.

Μέτρηση Απόδοσης (Performance Evaluation)

Jobson, J.D. and Korkie, B.M. (1981). “Performance Hypothesis Testing with the Sharpe and Treynor Measures”, Journal
of Finance, 36, 889-908.

Kostakis, A., Panigirtzoglou, N., and Skiadopoulos, G. (2008). “Asset Allocation with Option-Implied Distributions:

A Forward-Looking Approach”, Working Paper, University of Piraeus.

Leland, H.E. (1999). “Beyond Mean-Variance: Performance Measurement in a Nonsymmetrical World”, Financial Analysts
Journal, Jan/Feb, 27-36.

Memmel, C. (2003). “Performance Hypothesis Testing with the Sharpe Ratio”, Finance Letters, 1, 21-23.

Sharpe, W.F. (1994). “The Sharpe Ratio”, Journal of Portfolio Management, 21 (Fall), 49-58.

Hedge Funds

Agarwal, V. and Naik. N. (2000). Generalised Style Analysis of Hedge Funds, Journal of Asset Management, 1, 93-109.

Fung, W. and Hsieh, D.A. (1997). Empirical Characteristics of Dynamic Trading Strategies: The Case of Hedge Funds, Review of Financial Studies, 10, 275-302.

Fung, W. and Hsieh, D.A. (1999). A Primer on Hedge Funds, Journal of Empirical Finance, 6, 309-331.

Fung, W. and Hsieh, D.A. (2002). Hedge-Fund Benchmarks: Information Content and Biases, Financial Analysts Journal, 58, Jan/Feb, 22-34.

Goetzmann, W. and Ross, S.A. (2000). Hedge Funds: Theory and Performance, Working Paper, Yale University.

Liang, B. (1999). On the Performance of Hedge Funds, Financial Analysts Journal, 55, Jul/Aug, 72-85.

Schwob, R. (2000). Style and Style Analysis from a Practitioner’s perspective: What is it and what does it mean for European Equity Investors? Journal of Asset Management, 1, 39-59Website: http://hedgefundgroup.org

Εμπορεύματα

Bodie, Z. and Rosansky, V. (1980). Risk and Return in Commodity Futures, Financial Analysts Journal, May/June,
27-39.

Demidova-Menzel, N. and Heidorn, T. (2007). “Commodities in Asset Management”, Working Paper, Frankfurt School of Management.

Deutsche Bank, Deutsche Bank Guide to Commodity Indices, July 2007.

Deutsche Bank, An Investor Guide to Commodities, April 2005.

Erb, C.B. and Harvey, C.R. (2006). “The Strategic and Tactical Value of Commodity Futures”, Financial Analysts
Journal, 62 (March/April), 69-97.

Gorton, G. and Rouwenhorst, G. (2006). “Facts and Fantasies about Commodity Futures”, Financial Analysts Journal, 62
(March/April), 47-68.

Hicks, J. (1939). Value and Capital, Clarendon Press, Oxford.

Kazemi, H., Schneeweis, T., and Spurgin, R. (2007). “Comparing Commodity Indices: Multiple Approaches to Return”, Working Paper, Alternative Investment Analytics, LLC.

Keynes, J.M. (1930). A Treatise on Money, Harcout, Brace and Co., New York.