Διδακτορικό Πρόγραμμα – Δομή & Φιλοσοφία

07-07-09 web.xrh 0 comment

Δομή & Φιλοσοφία


 

Τα μαθήματα κορμού του πρώτου έτους θέτουν τις βάσεις για θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα υψηλού επιπέδου, από την οποία προκύπτουν δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους. Καλλιεργούν τις τεχνικές ικανότητες και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη. Διδάσκουν τα απαραίτητα για την έρευνα αναλυτικά εργαλεία και παρέχουν γερά θεωρητικά και λογικά θεμέλια για τους κύριους κλάδους της χρηματοοικονομικής.

Πέραν του οργανωμένου κύκλου μαθημάτων, στο δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον του διδακτορικού προγράμματος συμβάλλει τα μέγιστα η συνεχής επαφή των φοιτητών με τους διακεκριμένους καθηγητές του Τμήματος, τα ενδιαφέροντα των οποίων καλύπτουν όλους σχεδόν του κλάδους της χρηματοοικονομικής. Επιπλέον, οι φοιτητές ενθαρρύνονται, και ενισχύονται οικονομικά, να παρουσιάζουν την έρευνά τους σε διεθνή συνέδρια και να επισκέπτονται κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Ο συνδυασμός των μαθημάτων κορμού και της συνεχούς επαφής με του καθηγητές του Τμήματος επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτούν ευρεία εποπτεία του αντικειμένου της χρηματοοικονομικής και βαθειά γνώση των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών, παράλληλα με την εξειδίκευση στο αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τον γόνιμο διάλογο, τη δημιουργική πρωτοβουλία των φοιτητών και τον πειραματισμό με καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές. Προς τούτο, επιδιώκει να προσελκύει κορυφαίους υποψηφίους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, καλεί για διαλέξεις και μαθήματα κορυφαίους ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό.

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του προγράμματος, δεν γίνονται δεκτοί φοιτητές μερικής παρακολουθήσεως.

Το διδακτορικό είναι επένδυση ζωής και απαιτεί ανάλογη προσπάθεια, αφοσίωση και θυσίες από τους φοιτητές.