Μεταπτυχιακό – Γραμματεία

09-09-09 web.xrh 0 comment

Γραμματεία


Η γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος λειτουργεί:

Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρα: 08.00-20.00
Γραφείο: 328 3ος όροφος
Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142153, 210 4142323
email: bankfin@unipi.gr  και  skyfon@unipi.gr
Fax: 210 4142331
&
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή
Ώρα: 11.30- 17.00
Γραφείο: 116 1ος όροφος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142093, 210 4142226, 210 4142184
Fax: 210 4142331