Χρυσικόπουλος – Η/Υ Εργαστήριο

09-09-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: ΕΕΔΙΠ ΙΙ Σπυρίδων Χρυσικόπουλος
Μάθημα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Εργαστήριο


 

bulletΎλη – Περίγραμμα Μαθήματος

Η ύλη περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις σχετικές με το αντίστοιχο περιεχόμενο της θεωρίας που πραγματοποιούνται σε ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (σύνταξη – μεταγλώττιση – εκτέλεση) Dev C/C++:

Προγραμματισμός στη γλώσσα προγραμματισμού C:

  •  Δομή προγράμματος
  •  Τύποι και δηλώσεις μεταβλητών
  •  Δηλώσεις σταθερών
  •  Εντολές εμφάνισης και λήψης δεδομένων
  •  Εντολές ελέγχου
  •  Εντολές επανάληψης
  •  Πίνακες (Arrays) και Δείκτες (Pointers)
  •  Συμβολοσειρές (Strings)
  •  Συναρτήσεις
  •  Προσπέλαση αρχείων στη C

 

bullet Ανακοινώσεις – Πληροφορίες

Πληροφορίες για το εργαστήριο – ημερομηνίες εγγραφών, διανομής σημειώσεων, ανάθεσης εργασιών εξαμήνου, διευθύνσεις ιστοσελίδων με ενδιαφέρον και οτιδήποτε σχετικό κατά τη διάρκεια του εξαμήνου – μπορούν να παίρνουν οι φοιτητές και από τη διεύθυνση του εργαστηρίου στο e-class του τμήματος.