Χρηματοοικονομική Θεωρία, Εκλογή Επίκουρου ή Λέκτορα

08-12-10 web.xrh 0 comment

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πλήρωση Κενής Θέσης)

2/12/2010

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ή ΛΕΚΤΟΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ