Προπτυχιακό, Ανακοίνωση για τις Εγγραφές Πρωτοετών

01-10-19 web.xrh 0 comment

ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ. Κέντρο: 210-4142000

Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2019-20 να προσέλθουν οι ίδιοι, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος που έχουν εισαχθεί, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία, από 3 έως και 8 Οκτωβρίου 2019 κατά τις ώρες 9:00 έως 12:00, σύμφωνα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους, ως ακολούθως:
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου: Α έως Ζ
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου: Η έως Λ
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου: Μ έως Πε
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου: Πη έως Ω

καταθέτοντας:

  • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Δύο όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]
  • Για τους εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοπροσωπία τους, οι φοιτητές θα κληθούν με ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, να παραλάβουν το username προκειμένου να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους, για αυτόματη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Πανεπιστημίου, καθώς και τα πιστοποιητικά εγγραφής τους.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, εφόσον επιθυμούν την υποβολή αιτήματος μετεγγραφής και την κατά προτεραιότητα χορήγηση του username μπορούν είτε να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους ανεξάρτητα από το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους, είτε να αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής τους από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή συνοδευόμενη από δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές /τριες, οι οποίοι κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους με χρήση του ΑΜΚΑ παρατήρησαν λανθασμένα ή μη ενημερωμένα στοιχεία να προβούν στη μεταβολή ή επικαιροποίηση οποιουδήποτε στοιχείου (π.χ. αριθμό αστυνομικής ταυτότητας).

Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος επιτυχίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματεία Τμήματος Γραφείο 116), Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς) μέχρι την Τρίτη 8η Οκτωβρίου 2019. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή. Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων επιλέξτε το επισυναπτόμενο αρχείο : Δήλωση Επικαιροποίησης Στοιχείων GDPR 2019.

AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ