Πρόγραμμα Σπουδών – Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

27-01-11 web.xrh 0 comment

Πρόγραμμα Σπουδών


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» έχει διάρκεια δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα (ένα ακαδημαϊκό έτος). Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα. Το συνολικό Πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος (α εξάμηνο) περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα των τριάντα-έξι (36) ωρών τα οποία είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Από αυτά τα τέσσερα (4) μαθήματα, δύο (2) είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και Χρηματοοικονομικού περιεχομένου και δύο (2)υποχρεωτικού χαρακτήρα νομικού περιεχομένου. Ο δεύτερος κύκλος (β εξάμηνο) περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα των τριάντα-έξι (36) ωρών. Από αυτά τα τέσσερα (4) μαθήματα, ένα (1) είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και χρηματοοικονομικού περιεχομένου και ένα (1) είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και νομικού περιεχομένου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μαθήματα είναι μαθήματα επιλογής, και ειδικότερα, ένα (1) είναι μάθημα επιλογής και χρηματοοικονομικού περιεχομένου και ένα (1) είναι μάθημα επιλογής και νομικού περιεχομένου.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα μαθημάτων δεν περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πρώτο εξάμηνο: Υποχρεωτικά Μαθήματα (3 ώρες ανά εβδομάδα/ Σύνολο 36 ωρών)
1)         Αρχές χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης (Υποχρεωτικό, Νομικού περιεχομένου): 7,5 πιστωτικές μονάδες
2)         Τραπεζικό δίκαιο (Υποχρεωτικό, Νομικού περιεχομένου): 7,5 πιστωτικές μονάδες
3)         Οικονομικά για νομικούς (Υποχρεωτικό, Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης): 7,5 πιστωτικές μονάδες
4)         Χρηματοοικονομική Διοικητική (Υποχρεωτικό, Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης): 7,5 πιστωτικές μονάδες

Δεύτερο εξάμηνο: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής (3 ώρες ανά εβδομάδα/ Σύνολο 36 ωρών)
1)         Δίκαιο επενδυτικών υπηρεσιών (Υποχρεωτικό, Νομικού περιεχομένου): 7,5 πιστωτικές μονάδες
2)         Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής (Υποχρεωτικό, Χρηματοοικονομικού περιεχομένου): 7 πιστωτικές μονάδες
3)         Μάθημα επιλογής (Νομικού περιεχομένου) : 8  πιστωτικές μονάδες    
4)         Μάθημα επιλογής (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου): 8 πιστωτικές μονάδες

Τα μαθήματα επιλογής είναι τα ακόλουθα:
1)         Συγχωνεύσεις και εξαγορές (Νομικού περιεχομένου)
2)         Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικού δικαίου (Νομικού περιεχομένου)
3)         Εταιρική διακυβέρνηση (Νομικού περιεχομένου)
4)         Επενδύσεις και θεσμικοί επενδυτές (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
5)         Φορολόγηση επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
6)         Οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
7)         Ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
8)         Ελεγκτική (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
9)         Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)

10)       Παράγωγα αξιόγραφα (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)

ώρες γραφείου καθηγητών