Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12, Ώρες Γραφείου Μελών ΔΕΠ

21-10-11 web.xrh 0 comment

Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12,

Ώρες Γραφείου μελών ΔΕΠ


 Καθηγητής  Αντζουλάτος Άγγελος   Δευτέρα 4μμ – 6μμ & Πέμπτη 12μ – 1μμ
 Λέκτορας (υδ)  Ανθρωπέλος Μιχάλης   Δευτέρα 11πμ – 1μμ & Πέμπτη 11πμ – 12μ
 Καθηγητής  Απέργης Νικόλαος    Δευτέρα 2μμ – 4μμ
 Λέκτορας  Βολιώτης Δημήτριος   Τετάρτη 1μμ -2μμ & Πέμπτη 2μμ – 4μμ
 Λέκτορας  Εγγλέζος Νικόλαος   Δευτέρα 12μ – 2μμ & Παρασκευή 12μ – 1μμ
 Επίκουρος καθηγητής   Κουρογένης Νικόλαος   Δευτέρα 11πμ – 12μμ & Παρασκευή 11πμ – 12μμ
 Καθηγητής  Μαλλιαρόπουλος Δημήτριος   

Τετάρτη 12μ – 2μμ

 Λέκτορας  Μπότσαρη Αντωνία   Παρασκευή 4μμ – 6μμ
 Αναπληρωτής καθηγητής  Σκιαδόπουλος Γεώργιος  

Πέμπτη 10πμ – 12μμ

 Αναπληρωτής καθηγητής  Τσιριτάκης Εμμανουήλ   Δευτέρα 5μμ – 8μμ, Τετάρτη 3μμ – 4μμ & Πέμπτη 10πμ – 12μ
 Επίκουρη καθηγήτρια  Χρίστου Χριστίνα   Πέμπτη 2μμ – 4μμ