Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12, Ώρες Γραφείου Μελών ΔΕΠ

21-10-11 web.xrh 0 comment

Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12,

Ώρες Γραφείου μελών ΔΕΠ


 Καθηγητής
 
Δευτέρα 4μμ – 6μμ & Πέμπτη 12μ – 1μμ
 Λέκτορας (υδ)
 
Δευτέρα 11πμ – 1μμ & Πέμπτη 11πμ – 12μ
 Καθηγητής
 
Δευτέρα 2μμ – 4μμ
 Λέκτορας
 
Τετάρτη 1μμ -2μμ & Πέμπτη 2μμ – 4μμ
 Λέκτορας
 
Δευτέρα 12μ – 2μμ & Παρασκευή 12μ – 1μμ
 Επίκουρος καθηγητής 
 
Δευτέρα 11πμ – 12μμ & Παρασκευή 11πμ – 12μμ
 Καθηγητής
 

Τετάρτη 12μ – 2μμ

 Λέκτορας
 
Παρασκευή 4μμ – 6μμ
 Αναπληρωτής καθηγητής
 

Πέμπτη 10πμ – 12μμ

 Αναπληρωτής καθηγητής
 
Δευτέρα 5μμ – 8μμ, Τετάρτη 3μμ – 4μμ & Πέμπτη 10πμ – 12μ
 Επίκουρη καθηγήτρια
 
Πέμπτη 2μμ – 4μμ