Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων​/εργασιών

24-03-14 web.xrh 0 comment

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του τμήματος Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την πρόσκληση για υποβολή
περιλήψεων για το 11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 στο χώρο
των εγκαταστάσεων της ΕEΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα). Θα
ήταν χαρά μας νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ή φοιτητές του τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς να
συμμετάσχουν στο συνέδριο παρουσιάζοντας κάποια εργασία τους ή τμήμα της
ερευνητικής τους δουλειάς. Ειδικότερα, το 11ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική
συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και
προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση
θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων
επιχειρηματικών δράσεων. Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία στην ευρύτερη
περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 07/04/14.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση υποβολής
περιλήψεων ή στο site του συνεδρίου http://fsdet.dmst.aueb.gr. Η
επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ενώ η οργανωτική επιτροπή συγκροτείται από φοιτητές του τμήματος. Είμαι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Κώστας Ανδρουτσόπουλος,
Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος 11ου
Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας