Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

30-04-15 web.xrh 0 comment

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 355/τ.Γ’/21.4.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Θεσμικό Πλαίσιο». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 23.6.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000537082)

 

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Προέδρου Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323.