Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

17-09-15 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Nικόλαος Απέργης, Καθηγητής

Γραφείο: 329, ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

Ώρες Γραφείου: Τρίτη 12:00-14:00 ή με συνεννόηση.

Στόχος του Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει τόσο την θεωρία όσο και τις πολιτικές εκείνες που έχουν συμβάλλει στο περιβάλλον της οικονομικής ολοκλήρωσης εν γένει, και της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης ειδικότερα. Έτσι θα μελετηθεί η θεωρία των οικονομικών ενώσεων, τα κόστη και τα οφέλη που προκύπτουν από την παρουσία τέτοιων ενώσεων, η αποτελεσματική εφαρμογή νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία μιας οικονομικής ένωσης καθώς και οι νεότερες εξελίξεις και προοπτικές για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής προοπτικής

Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος

 • Θεωρίες Οικονομικής Ολοκλήρωσης 
 • Άριστες Νομισματικές Περιοχές
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 
 • Μακροοικονομικές Πολιτικές
 • Οικονομική & Νομισματική Ένωση   
 • Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση
 • Η Σχέση Οικονομικής Ένωσης και Χρηματαγορών 
 • Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Οικονομικές Ενώσεις και Χρηματοοικονομικές Κρίσεις

Βιβλία

1.  P. De Grauwe, Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, Εκδόσεις Παπαζήση, 2003.

2. Σ. Θεοδωρόπουλος, Εξελίξεις και Προοπτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 2006.

Επιπλέον οι φοιτητές είναι σημαντικό να παρακολουθούν τις παραδόσεις γιατί θα διδαχθεί και υλικό που δεν περιέχεται στα ανωτέρω βιβλία.

Βαθμός: Ο βαθμός προκύπτει ως 30% από τελική εξέταση, 30% από εκπόνηση εργασίας σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος και που θα παρουσιασθεί στην αίθουσα, και 40% από την εκπόνηση μελέτης που θα ανατεθεί από τον διδάσκοντα. Η εργασία είναι ατομική ενώ η μελέτη είναι από ομάδες των δύο ατόμων.

Χρήσιμα άλλα links και βιβλία:

European Commission. DG Economic and Financial Affairs (2013): The EU Economy: 2012 Review, Luxembourg, OPOCE.

CE

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications

 

European Commission – Secretariat-General (2013): General Report on the Activities of the European Union 2012, Luxembourg, OPOCE.

http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/welcome.htm

 

European Parliament – DG for Research (2013): Fact Sheets, Luxembourg, OPOCE.

http://www.europarl.eu.int/factsheets/ default_en. Htm

 

Moussis, Nicolas (2013): Access to European Union. Law, Economics, Policies, 20th ed.

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/

 

Wallace, Helen, Mark A. Pollack, and Alasdair R. Young (2010): Policy-Making in the European Union, Oxford, Oxford University Press, 6th ed.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

 • A Boin, P. ‘t Hart & A. McConnell (2009), ‘Crisis Exploitation: Political and Policy Impacts of Framing Contests’, Journal of European Public Policy, 16, 1, 81-106.
 • W. T. Coombs (2012), ‘Parameters for Crisis Communication’ in W. T. Coombs and S. J. Holladay (eds), The Handbook of Crisis Communication (Oxford: Wiley), 17-53
 • J. Carmassi, D. Gros, S. Micossi (2009), ‘The Global Financial Crisis: Causes and Cures’, Journal of Common Market Studies, 47, 5, 977–996.
 • William Poole ‘Causes and Consequences of the Financial Crisis of 2007-2009’ Harvard Journal of Law and Public Policy, 33, 1-20.
 • V. V. Acharya and M. Richardson (2009), ‘Causes of the Financial Crisis’ Critical Review: A Journal of Politics and Society, 21, 2-3, 195-210.
 • D. Phinnemore (2013), ‘European Union: Establishment and Development’ in M. Cini and N. PerezSolorzano (eds), European Union Politics (Oxford: Oxford University Press), 26-40
 • D. Phinnemore and C. Church (2013), ‘From the Constitutional Treaty to the Treaty of Lisbon and beyond’ in M. Cini and N. Perez-Solorzano (eds), European Union Politics (Oxford: Oxford University Press), 41-58
 • D. W. Urwin (2013), ‘The European Community: 1945 to 1985’ in M. Cini and N. Perez-Solorzano (eds), European Union Politics (Oxford: Oxford University Press), 11-25.
 • A Verdun (2013), ‘Economic and Monetary Union’ in M. Cini and N. Perez-Solorzano (eds), European Union Politics (Oxford: Oxford University Press), 269-308.
 • P. Arestis and M. Sawyer (2011), ‘The Design Faults of the Economic and Monetary Union’, Journal of Contemporary European Studies, 19, 1, 21-32.
 • J. Goddard et al. (2009), ‘The Financial Crisis in Europe: Evolution, Policy Responses and Lessons for the Future’, Journal of Financial Regulation and Compliance, 17, 4, 362-380.
 • J. Buckley and D. Howarth (2010), ‘Internal Market: Gesture Politics? Explaining the EU’s Response to the Financial Crisis’, Journal of Common Market Studies, Vol. 48, Supplement S1, 119–141.
 • European Commission (2009), ‘Economic Crisis in Europe. Causes, Consequences and Responses’ 55-87.
 • A Greenspan (2011), ‘Europe’s Crisis is All about the North-South Split’, Financial Times, 6 October.
 • D. Hodson and U. Puetter (2013), ‘The Economic Crisis and the European Union’ in M. Cini and N. Perez-Solorzano (eds), European Union Politics (Oxford: Oxford University Press), 367-380.
 • F. Möslein (2011), ‘The Focus of Regulatory Reforms in Europe after the Global Financial Crisis: From Corporate to Contract Governance’ in W. Sun, J. Stewart and D. Pollard (eds), Corporate 6 Governance in the Global Financial Crisis: International Perspectives, (Cambridge: Cambridge University Press), Chapter 13, 289-311.
 • Daniela Schwarzer (2013), ‘Crisis and Reform in the Euro Area’ Current History, March, 83-87.
 • F. Drudi, A. Durré, F. P. Mongelli (2012), ‘The Interplay of Economic Reforms and Monetary Policy: The Case of the Eurozone’, Journal of Common Market Studies, 50, 6, 881– 898.
 • D. Hodson (2013), ‘The Little Engine that Wouldn’t: Supranational Entrepreneurship and the Barroso Commission’ Journal of European Integration, 35, 3, 301-314.
 • U. Puetter (2012), ‘Europe’s Deliberative Intergovernmentalism: the Role of Council and European Council in EU economic governance’, Journal of European Public Policy, 19, 2, 161- 178.
 • M. Chang (2013), ‘Constructing the Commission’s Six-Pack Proposals. Political Leadership Thwarted?’ in M. Chang and J. Monar (eds), The European Commission in the post-Lisbon era of crises: Between Political Leadership and Policy Management (Berlin: Peter Lang), 147-170
 • D. Dinan (2013), ‘The post-Lisbon European Council Presidency: an interim assessment’ West European Politics, 36, 6, 1256-1273.
 • B. Thorhallsson and P. Kirby (2012), ‘Financial Crises in Iceland and Ireland. Does European Union and Euro membership matter?’, Journal of Common Market Studies, 50, 5, 801-818.
 • R. H. Wade and S. Sigurgeirsdottir (2012), ‘The Iceland Crisis’ in J. Toporowski and J. Michell (eds) Handbook of Critical Issues in Finance (Cheltenham: Edward Elgar), 151-164
 • V. Vaiman, T. O. Sigurjonsson, P. Á.Davídsson (2011), ‘Weak Business Culture as an Antecedent of Economic Crisis: The Case of Iceland’ Journal of Business Ethics, 98, 2, 259-272.
 • J. Clark and A. Jones (2012), ‘After ‘the Collapse’: Strategic Selectivity, Icelandic State Elites and the Management of European Union Accession’, Political Geography, 31, 2, 64–72.
 • K. Featherstone (2011), ‘The JCMS Annual Lecture – the Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: a Failing State in a Skewed Regime’, Journal of Common Market Studies, 49, 2, 193-217.
 • G. C. Georgiou (2013), ‘Cyprus’s Financial Crisis and the Threat to the Euro’, Mediterranean Quarterly, 24, 3, 56-73.
 • Y. Katsourides (2013), ‘The Comeback of the Right in Crisis-Ridden Cyprus: The 2013 Presidential Elections’, South European Society and Politics, Online Publication.
 • J. A.V. Fischer (2013), ‘The Cyprus Crisis in the Mirror: the `Small Deposit Tax’ as Historical FauxPas’, MPRA Paper No. 45652, March 29.
 • H. W. Hoen (2011), ‘Crisis in Eastern Europe: the Downside of a Market Economy Revealed?’ European Review, 19, 1, 31-41.
 • A Aslund (2010), The Last shall the First: the East European Financial Crisis’, Peterson Institute for International Economics, 31-43.
 • A Agh (2013), ‘The Triple Crisis in Hungary: The “Backsliding” of Hungarian Democracy after Twenty Years’, Romanian Journal of Political Science, 1, 25-51.
 • D. Hodson and D. Mabbett (2009), ‘UK Economic Policy and the Global Financial Crisis: Paradigm Lost?’ Journal of Common Market Studies, 47, 5, 1041–1061.
 • L. Bonatti and A. Fracasso (2013), ‘The German Model and the European Crisis’ Journal of Common Market Studies, 51, 6, 1023-1039.
 • W. Kickert (2013), ‘How the German Government Responded to the Financial, Economic and Fiscal Crises’, Public Money & Management, 33, 4, 291-296.
 • S. Cesaratto and A. Stirati (2010-11), ‘Germany and the European and Global Crises’, International Journal of Political Economy, 39, 4 , 56-86.
 • G. Ross (2008), ‘What do “Europeans” think? Analyses of the European Union’s Current Crisis by European Elites’, Journal of Common Market Studies, 46, 2, 389–412.
 • F. Serrichio, M. Tsakatika and L. Quaglia (2013), ‘Euroscepticism and the Global Financial Crisis’, Journal of Common Market Studies, 51, 1, 51-64.
 • B. Crum (2013), ‘Saving the Euro at the Cost of Democracy?’, Journal of Common Market Studies, 51, 4, 614-630.
 • B. Jessop (2012) ‘Economic and Ecological Crises: Green New Deals and No Growth Economies’, Development , 55, 1, 17-24.
 • R. D. Kelemen (2010) ‘Globalizing European Union Environmental Policy’, Journal of European Public Policy, 17, 3, 335-349.
 • G. R. Biesbroeka et al. (2010), ‘Europe Adapts to Climate Change: Comparing National Adaptation Strategies’, Global Environmental Change, 20, 3, 440–450.
 • F. Umbach (2010), ‘Global Energy Security and its Implications for the EU’ Energy Policy, 38, 3, 1229–1240