Κυριαζής Δ., Πως αποφασίζουν οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωσή τους

16-02-18 eperan 0 comment

Κυριαζής Δ. (2018). Πως αποφασίζουν οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωσή τους. Στην ηλεκτρονική έκδοση του 11ου τεύχους του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ), http://www.sed.gr/upload/magazine/11/index.html (16/02/2018). Tο άρθρο αυτό έχει βασισθεί στη μεταπτυχιακή διατριβή της φοιτήτριας Χριστίνας Τζάνη στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. (μερικής φοίτησης «Χρηματοδοτήσεις & Επενδύσεις»)) που είχε πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία μου.