Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή / Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»

07-05-18 web.xrh 0 comment

7/5/2018

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή / Αναπληρωτή Καθηγητή

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 443/τ.Γ’/25.4.2018 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή / Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 4.7.2018 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης ΑΡΡ5873).

 

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Προέδρου Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323.

 

3861_document (12)