Κυριαζής Δ., Η υπεραπόδοση των επενδυτικών στρατηγικών αξίας (investment value strategies) στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά κατά την περίοδο 2009-2017

01-08-19 eperan 0 comment

Κυριαζής Δ. (2019). Η υπεραπόδοση των επενδυτικών στρατηγικών αξίας (investment value strategies) στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά κατά την περίοδο 2009-2017. Στην ηλεκτρονική έκδοση του 13ου τεύχους (Μετοχικός Ακτιβισμός) του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ), 01/08/2019, https://www.sed.gr/ upload/magazine/13/FLASH/index.html. Tο άρθρο αυτό έχει βασισθεί στη μεταπτυχιακή διατριβή του φοιτητού Νικόλαου Μπεσιρίδη στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. (μερικής φοίτησης «Χρηματοδοτήσεις & Επενδύσεις») που είχε πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία μου.