Σχετικά με το διαγωνισμό CFA Challenge International Competition 2019

08-10-19 eperan 0 comment

8/10/2019

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής στον ακαδημαϊκό σύμβουλο (dkyr -at- unipi.gr)

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της ομάδας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι απαιτούνται τα εξής:

  • να είναι κατά προτίμηση στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους
  • να έχουν πολύ καλή έως άριστη γνώση αγγλικών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο (επίπεδο Proficiency)
  • να έχουν πολύ καλή έως άριστη επίδοση στα μαθήματα του πτυχίου τους που έχουν παρακολουθήσει μέχρι και το 3ο έτος των σπουδών τους και κατά προτίμηση να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα
  • θα πρέπει να κάνουν παρουσίαση στον διδάσκοντα το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου (πιθανότερο στην αρχή της εβδομάδος 14/10) σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως, η οποία θα αφορά στην εργασία αποτίμησης του ΟΤΕ σε μορφή ppt (powerpoint) (OTE Presentation_final) που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα που εκπροσώπησε πέρσυ το Τμήμα μας στο διαγωνισμό  του CFA

Για να ελεγχθεί σε πρώτη φάση εάν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια 1-3 θα πρέπει επίσης το αργότερο μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδος (Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019) να επισυνάψουν ηλεκτρονικά (προτιμητέο) ή σε φυσική μορφή στον ακαδημαϊκό σύμβουλο αντίγραφα πτυχίου γλωσσομάθειας Αγγλικών και μια συνοπτική κατάσταση βαθμολογίας μαθημάτων με μέσον όρο βαθμολογίας.

Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιλεγούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός μελών ομάδας είναι 5 άτομα) θα υπάρξει και ένας μικρός αριθμός (3 άτομα) επιλαχόντων αναπληρωματικών που θα μπορούν να υποστηρίξουν την ομάδα.

Εκ του ακαδημαϊκού συμβούλου της ομάδας CFA

Δημητρίου Κυριαζή