Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

26-09-23 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2023


A
N A K O I N Ω Σ H


Γίνεται γνωστό ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 20232024, θα αρχίσει την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας