ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Και Τραπεζική»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)

MSc – Apply Now

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ιδρύθηκε το 1995 και αποτέλεσε το πρώτο ΠΜΣ από ελληνικό ΑΕΙ σε αυτό το αντικείμενο. Συνεχίζει από τότε με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία του καθώς υποστηρίζεται από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του μοναδικού τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης (κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική) και μερικής φοίτησης (κατεύθυνση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις).

Το Πρόγραμμα είναι εφαλτήριο για σταδιοδρομία σε:
Τράπεζες, επενδυτικούς οργανισμούς, ελεγκτικές – λογιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, υπουργεία, εποπτικές αρχές και άλλους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, και παραγωγικές επιχειρήσεις…

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων, Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Υποβολή Αιτήσεων: έως 6 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: Οκτώβριος 2021

Κατεύθυνση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»), Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Πλήρους φοίτησης)

Κατεύθυνση: «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» («Finance and Investments»)Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Μερικής φοίτησης)

 

 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – 2021/22

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»