ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Και Τραπεζική»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)

 

 

 

Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»)

Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Πλήρους φοίτησης)

Ειδίκευση: «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» («Finance and Investments»)

Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Μερικής φοίτησης)

 

 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – 2020/21

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»