Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στα κορυφαία Τμήματα Χρηματοοικονομικής του κόσμου

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατατάσσεται συνεχώς ανάμεσα στα κορυφαία 25 Τμήματα ή Ερευνητικά Ιδρύματα Χρηματοοικονομικής (ανάμεσα σε 480 ομοειδή Τμήματα ή Ερευνητικά Ιδρύματα απ’ όλο τον κόσμο) ως προς τη διεθνή απήχηση της παραγόμενης έρευνας, σύμφωνα με την IDEAS. Συγκεκριμένα, το Μάιο του 2022 το Τμήμα είχε την 21η θέση σε αυτή την κατάταξη.

https://ideas.repec.org/top/top.finecon.html

Η IDEAS είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων βιβλιογραφικού υλικού αφιερωμένου στον ευρύτερο χώρο των Οικονομικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης. Περιλαμβάνει πάνω από 4.000.000 αντικείμενα (ερευνητικά άρθρα, δοκίμια εργασίας, κλπ). Η κύρια υποστήριξη που λαμβάνει για τη λειτουργία της προέρχεται από τη Federal Reserve Bank of St. Louis υπό την εποπτεία του dr. Christian Zimmermann,  Assistant Vice President of Research Information Services.