Μαθήματα – Προπτυχιακό

20-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009


 

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική Ι
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (εργαστήριo)
Στατιστική Ι
Επιχειρησιακή Ηθική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Λογιστική
Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μικροοικονομική ΙΙ (για Μητρώα 08)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική ΙΙ
Μικροοικονομική ΙΙ (για τα μητρώα 07)
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Εμπορικό Δίκαιο
Χρήμα και Τράπεζες
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Αρχές Management
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Θεωρία
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Τραπεζική Λογιστική (επιλογή)
Φορολογικό Δίκαιο (επιλογή)
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (επιλογή)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
Οικονομετρία
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Οργανωτική Θεωρία (επιλογή)
Τραπεζικό Μάρκετινγκ
(επιλογή)
Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών (επιλογή)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο

Αρχές Μάνατζμεντ
Πιστωτικά Ιδρύματα
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Ιδρύματα
Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων (επιλογή)
Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές (επιλογή)
Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών(επιλογή)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Παράγωγα Αξιόγραφα & Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (επιλογή)
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (επιλογή)
Επιχειρηματική Επικοινωνία (επιλογή)
Σύγχρονα Τραπεζικά Θέματα (επιλογή)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)