Κουρογένης – Μαθηματικά ΙΙ

10-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης

Μάθημα: Μαθηματικά ΙΙ


 

 Προπτυχιακό 2ου Εξαμήνου

bullet Περιγράμμα Μαθήματος

  • Άλγεβρα πινάκων. Ορίζουσες. Ιδιότητες οριζουσών. Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων
  • Κρίσιμα σημεία και ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (συνθήκες πρώτης και δεύτερης τάξης).
  • Βελτιστοποίηση με περιορισμούς εξισώσεις – η μέθοδος Lagrange.
  • Βελτισοποίηση με περιορισμούς ανισώσεις – συνθήκες Kuhn-Tucker.
  • Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις.
  • Το πρόβλημα συνοριακών τιμών.
  • Η μέθοδος του χωρισμού των μεταβλητών.
  • Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης.
  • Τέλειες διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις που ανάγονται σε τέλειες.