ΠΜΣ – 2ος κύκλος Υποβολής Αιτήσεων – 15/6 έως 15/7/08

11-04-08 web.xrh 0 comment

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (17.4.2008) προσκαλούμε υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων (2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ» (M. Sc.).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 15 Ιουνίου 2008 έως 15 Ιουλίου 2008.