Πρόγραμμα Σπουδών * ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

13-11-08 web.xrh 0 comment

13/11/08  

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου Εξαμήνου Σπουδών του Π.Μ.Σ. ότι κάθε Παρασκευή το Πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

 

Μάθημα
 Διδάσκων
 Ημέρα/Ώρα
 Ημερομηνία εξέτασης
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ι
Καθηγητής
Γ. Κατσιμπρής

Παρασκευή 19.30-21.00
Σάββατο 10.15-12.30

 24/1/2009
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ,
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
ΚΑΙ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καθηγητής
Α. Αντζουλάτος
Παρασκευή 18.15-19.30
Σάββατο 12.30-15.00
 31/1/2009

 

Από τη Γραμματεία