ΠΜΣ, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Πρόοδος 13.12.2008

20-11-08 web.xrh 0 comment

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ότι:

η πρόοδος του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Λογιστική» με τον κ. Γ. Αληφαντή θα πραγματοποιηθεί στις 13.12.2008, ημέρα Σάββατο στην Αίθουσα 201 και ώρα 10.00-13.00.