29/11/08, Χρημ/κή Ανάλυση για Στελέχη, αλλαγή αίθουσας

27-11-08 web.xrh 0 comment

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου  σπουδών του Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι το Σάββατο 29.11.2008 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 339 αντί της 105.

 

 

 

 


 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.