Φροντιστήριο EVIEWS – ΠΜΣ Χρημ/κή και Τραπεζική Διοικητική

22-12-08 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους Δευτεροετείς Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μ.Π.Σ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική ότι στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακά μαθήματα  σε εφαρμογές Οικονομετρίας στο προγράμματος EVIEWS.

 

  • Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2009   11:00-13:00
  • Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009        19:00-21:00 αναβάλλετα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση
  • Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2009   11:00-13:00 αναβάλλετα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση
  • Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009        19:00-21:00 αναβάλλετα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση

 

 Αίθουσα 325, Dealing Room

 

Η παρακολούθησή τους είναι καθοριστική για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.