Έναρξη Β’ Εξαμήνου, ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

19-01-09 web.xrh 0 comment

 

Ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματος το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Β’ Εξαμήνου για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με ειδίκευση: Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη, του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.