Χρηματοοικονομική Διοικητική – ΠΜΣ – Αποτελέσματα Εξετάσεων Ιαν. 09

19-01-09 web.xrh 0 comment

 

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων του Μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοικητική.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.