Χρηματοοικονομική Διοικητική – ΠΜΣ για Στελέχη – Αποτελέσματα Εξετάσεων Ιαν. 09

26-01-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων του Μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.