Επανεξέταση Μαθημάτων – ΠΜΣ Χρηματ/κή Ανάλυση για Στελέχη

26-01-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Εισακτέοι Σεπτεμβρίου 2007 & 2008) του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι η επανεξέταση του μαθήματος «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις» με τον κ. Ν. Εγγλέζο καθώς και η επανεξέταση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» με τον Καθηγητή κ. Γ. Κατσιμπρή θα πραγματοποιηθεί στις 19.2.2008,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.15-21.00 στην Αίθουσα 101.

 

 

Από τη Γραμματεία