Επενδύσεις και Χρηματοδότηση Ακινήτων – Αποτελέσματα Εξετάσεων

03-02-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

 

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων του Μαθήματος Επενδύσεις και Χρηαμτοδότηση Ακινήτων.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.