Επανεξέταση Μαθημάτων – ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

12-02-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Ανακοινώνεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου του Τμήματος ότι η επανεξέταση του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι» της Λέκτορος κας Χ. Χρίστου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.2.2009 (αντί 20.2.2009) στην Αίθουσα 306 και ώρα 14.00-17.00.

Επίσης, η επανεξέταση του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» του Καθηγητή Α. Αντζουλάτου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10.3.2009 στην Αίθουσα Α 101 (Νεοκλασικό Κτίριο) και ώρα 15.00-18.00.

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.